onsdag 21. april 2010

Ferdig resultat


Ferdig vasket, og hespet opp på nytt ble garnet slik. Ei hespe på 130 gram.

Mai 2017