21.04.2010

Ferdig resultat


Ferdig vasket, og hespet opp på nytt ble garnet slik. Ei hespe på 130 gram.

Ny lue